Bezpieczeństwo

Alerty to powiadomienia, które informują Cię o ważnym zdarzeniu w czasie rzeczywistym, zaraz po jego wykryciu. Ty ustalasz, o jakich zdarzeniach masz być natychmiast informowany. Nie musisz nic sprawdzać na stronie Aplikacji ikol Online. Odpowiednia informacja dotrze do Ciebie za pośrednictwem e-maila, SMSa lub poprzez aplikację ikol Tracker. Sposób, w jaki dowiesz się o zdarzeniu, wybierasz sam na stronie Aplikacji ikol Online.

Alerty dowolnego obszaru

Alerty dowolnego obszaru pozwalają na stworzenie bardzo precyzyjnych obszarów, np. kraju, województwa, powiatu, gminy, dzielnicy. Obszary te można stworzyć automatycznie- np. wystarczy wpisać "Warszawa", a system sam wyznaczy granice miasta. Można również tworzyć własne obszary o dowolnych kształtach. Korzystając z opcji konfiguracyjnych dostępnych w aplikacji ikol, możesz ustawić system tak, aby informował wybraną grupę odbiorców o przekroczeniu przez lokalizowaną osobę ustalonej przez Ciebie wcześniej granicy obszaru. Możesz wybrać, czy alert będzie generowany przy wejściu w ten obszar czy przy wyjściu z niego, czy w obu przypadkach. System może generować alert zarówno w postaci wiadomości email,  SMS lub poprzez aplikację ikol Tracker, do jednej lub większej ilości osób.

Cechy:

 • Samodzielna konfiguracja obszarów o dowolnym kształcie
 • Automatyczne oznaczanie obszaru po nazwie

Co to oznacza dla Ciebie?

 • Jeżeli opiekujesz się osobą starszą, z zaburzeniami pamięci, która może mieć problemy z poruszaniem się w miejscach publicznych, możesz wyznaczyć obszar bezpieczeństwa. Jeżeli osoba ta opuści ten teren, wyznaczone przez Ciebie osoby zostaną o tym natychmiast powiadomione.
 • Jeżeli chcesz dbać o bezpieczeństwo dziecka ustaw obszar bezpieczeństwa w jego szkole, przedszkolu lub miejscu wypoczynku. Jeżeli dziecko oddali się za bardzo od wyznaczonego miejsca, zostaniesz o tym natychmiast powiadomiony. 
 • Poznajesz dokładne miejsce i czas przekroczenia strefy bezpieczeństwa. 
 • Możesz ustawić obszar niepożądany: gdy nie chcesz, by monitorowana osoba udawała się w jakieś miejsce dowiesz się natychmiast, gdy znajdzie się w jego pobliżu. 
Zobacz screeny:
Alerty SOS przyciskiem

Aplikacja ikol X umożliwia wysłanie alertu SOS w każdej chwili do dowolnej liczby osób. Natychmiast po zainstalowaniu aplikacji dostępna będzie możliwość wysłania powiadomienia, które będzie się pojawiało na mapie. Dodatkowo po uruchomieniu usługi Alert SOS będzie można skonfigurować dowolną grupę odbiorców alertu przez SMS , email  lub aplikację ikol Tracker.

Cechy: 

 • Najprostsza możliwa obsługa, przystosowana dla dzieci - wystarczy kliknąć
 • Natychmiastowe powiadomienie o nietypowej sytuacji

Co to oznacza dla Ciebie?

 • W przypadku niebezpiecznych sytuacji można natychmiast wysłać powiadomienie z dokładną lokalizacją zdarzenia.
 • Alert SOS przychodzi do odbiorcy w czasie krótszym niż minuta z dokładnym linkiem, by pozycję na mapie sprawdzić od razu przez telefon
Zobacz screeny:
, ,
Alert ruchu

Kiedy korzystasz  z opcji konfiguracyjnych dostępnych w systemie ikol, możesz ustawić system tak, aby informował wybraną grupę odbiorców o ruchu lokalizatora. Te ustawienia możesz też zmieniać w ustawieniach aplikacji ikol X. System może generować alert zarówno w postaci wiadomości email, SMS lub aplikację ikol Tracker, do jednej lub większej ilości osób. Wiadomość może zawierać link do mapy.

Co to oznacza dla Ciebie?

 • możesz sprawdzić, czy osoba, która ma lokalizator, przemieszcza się, czy nie,
 • możesz sprawdzić, gdzie jest pracownik, który w służbowym telefonie ma aplikację ikol X,
 • możesz w każdej chwili sprawdzić, czy Twoje dziecko wyszło z domu/szkoły/od kolegi.