GPS MONITORUJE CZUJNIKI TEMPERATURY

monitoring GPS kontroluje czujniki temperatury w transporcie

Kupując żywność i leki wiesz, że każdy produkt musi być odpowiednio przechowywany, aby nie stracił swoich wartości. W trosce o Twoje zdrowie, firmy spożywcze i farmaceutyczne, które dostarczają swoje produkty do hurtowni, sklepów i aptek również muszą je zabezpieczyć, zachowując ich właściwą temperaturę. Cały transport jest ściśle kontrolowany przez czujniki temperatury. Jak to działa i co ma z tym wspólnego GPS monitoring? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

 

 

W jaki sposób działa monitoring temperatury?

Monitoring GPS temperatury ma za zadanie kontrolować temperaturę z czujników temperatury. Czujnik podłączony jest do lokalizatora GPS, który przekazuje wszelkie dane na temat lokalizacji, prędkości, płynności jazdy, czasu pracy pracowników i wielu innych parametrów. Czujniki temperatury mogą być podłączone do lokalizatora bądź wbudowane w lokalizator.

Do jednego lokalizatora GPS można podłączyć maksymalnie 2 czujniki temperatury, które mogą działać niezależnie od siebie. Przykładem może być naczepa (lub inna przestrzeń ładunkowa), która posiada 2 strefy, a w każdej panuje inna temperatura.

W IKOL czujnik temperatury możesz podłączyć do lokalizatorów IKOL GO oraz IKOL CAN. Czujnik temperatury monitoruje ustaloną wcześniej temperaturę za pomocą graficznych raportów. Każdy wzrost lub spadek temperatury wymusi wysłanie odpowiedniego alertu w czasie rzeczywistym. Co ważne, czujniki temperatury IKOL działają niezależnie od czujnika w agregacie chłodniczym. Zakres temperatur, które są objęte pomiarem to -55°C do 125°C.

 

Za każdym razem kiedy pobierana jest pozycja lokalizatora, odnotowują się także dane z czujnika temperatury. Ponieważ czujnik temperatury jest powiązany z lokalizatorem GPS IKOL, masz dzięki temu stały dostęp do lokalizacji pojazdu w czasie rzeczywistym. Temperaturę można monitorować 24/7.

 

Sprawdź, co daje posiadanie lokalizatora GPS w samochodzie 

 

 

Raport temperatury z czujników

Generując raport z jednego lub kilku transportów, widzisz graficzny wykres temperatur czujników na osi czasu.

Raport czasowy obejmuje swoim zasięgiem okres 30 dni, podczas których zapisywane są minimalne, średnie i maksymalne temperatury w każdym z czujników. Wszystkie raporty wygenerujesz na platformie IKOL, na stronie system.ikol.pl

Platforma IKOL służy do zarządzania wszystkimi lokalizatorami IKOL. Na platformie dodasz lokalizator, sprawdzisz jego aktywności, zmienisz ustawienia, wybierzesz interesujące Cię funkcje i wygenerujesz potrzebne raporty.

 

Informacje, które znajdziesz w raporcie z czujników temperatury:

  • Nazwa klienta
  • Nazwa grupy pojazdów
  • Zakres czasu jaki obejmuje raport
  • Nazwa pojazdu, którego dotyczy raport
  • Numer rejestracyjny pojazdu
  • Nazwa dysponenta pojazdu
  • Graficzny wykres temperatury
  • Maksymalna temperatura
  • Minimalna temperatura
  • Średnia Temperatura

 

 

 

 

 

 

Alert spadku lub wzrostu temperatury

Każdy spadek lub wzrost temperatury będzie odnotowany w alercie. Jest to szybkie powiadomienie, które zostaje wysłane natychmiast po zdarzeniu.

 

Wiele procesów logistycznych, które zachodzą w firmach związane są ze standardami, obowiązującymi w wielu krajach. Utrzymanie właściwej temperatury przewożonych towarów wymaga odpowiedzialności w trosce o ludzkie zdrowie. GPS monitoring to narzędzie, które jest wielofunkcyjne i oprócz monitorowania czujnika temperatury daje szereg pomocnych informacji do zarządzania pojazdami i pracownikami w terenie.

 

Jakie są największe korzyści z monitoringu GPS?