Kopiowanie ustawień alertów - ułatwienie w kontrolowaniu lokalizatorów

Powiadomienie alertu

Do tej pory konfiguracja alertów dla wielu lokalizatórów była nieco uciążliwa, postanowiliśmy więc to zmienić, aby ustawienia i kontrola lokalizatorow była o wiele łatwiejsza dla Użytkowników monitoringu GPS ikol. Zapraszamy do przeczytania wpisu.

 

 

Konfiguracja alertu, do tej pory, wymagała ustawienia alertu dla każdego lokalizatora po kolei, co było nieco uciążliwe, jeśli te same alerty chcieliśmy ustawić dla większej liczby lokalizatorów, np. dla floty pojazdów. Zostało więc wprowadzone usprawnienie umożliwiające skopiowanie ustawień alertu do innych lokalizatorów. W panelu konfiguracji alertu dostępna jest teraz zakładka "Kopiowanie ustawień alertu", w której można zaznaczyć lokalizatory, do których zostanie skopiowany dany alert. 
 

Kopiowanie alertu

 

Na liście dostępne są wyłącznie te lokalizatory, które mają aktywną usługę alertu danego typu. Jeśli aktualnie konfigurujemy np. alert długiej podróży, to na liście pojawią się lokalizatory, które mają ten alert włączony - tylko spośród nich można wybrać docelowe lokalizatory. Na liście znajduje się także informacja o tym, czy alert danego typu już jest zdefiniowany dla wybranego lokalizatora, czy jeszcze nie. W przypadku gdy alert nie jest zdefiniowany, zostanie utworzony nowy alert, a gdy alert jest już zdefiniowany, jego ustawienia zostaną nadpisane na aktualnie definiowane.

W przypadku alertów mnogich, jak np. alert obszaru, lub dowolnego obszaru, istotny jest numer danego alertu. Jeśli np. edytujemy alert obszaru numer 1 i będziemy chcieli skopiować jego ustawienia do innych lokalizatorów, to zostanie utworzony lub nadpisany w tych lokalizatorach alert obszaru nr 1, niezależnie od tego jaką miał nazwę.
 

Definiowanie alertów
 

Kopiowanie ustawień alertów, w zależności od ich ilości, może trwać od kilku do kilkudziesięciu sekund i wykonywane jest w tle.

 

O naszych alertach przeczytasz tutaj:
Przeczytaj więcej

 

Kategoria: