Elektroniczna Ewidencja Przebiegu Pojazdów IKOL w prosty sposób pozwala odliczyć 100 % podatku VAT na wszystkie koszty związane z flotą pojazdów:

  • zakup paliwa,
  • serwisowanie,
  • wymiana opon,
  • naprawy,
  • zakup nowego auta.

Aby móc odliczać VAT z IKOL, należy:

  • zamontować lokalizator GPS IKOL w pojeździe,
  • zglosić pojazd do VAT 26,
  • wygenerować ewidencję, wydrukować i podpisać ją.