Nowość w systemie ikol - dokładne odwzorowanie tras

Dokładna trasa GPS

Z radością informujemy, że w naszym systemie monitoringu GPS pojawiła się nowość - dokładne odwzorowanie trasy. Funkcja ta umożliwia przedstawienie trasy, dokładnie odwzorowując sieć drogową, po której przemieszczał się pojazd z zainstalowanym lokalizatorem. 

 

Dzięki nowej usłudze można na mapie zobaczyć dokładną trasę, jaką pokonał nasz lokalizator. Trasa pokrywa się z siecią drogową, uwzględniając wszystkie zakręty, łuki itp. 

  • Funkcja umożliwia przedstawienie trasy odwzorowującej sieć drogową po której przemieszczał się lokalizator służący np. do monitoringu auta;
  • Funkcja dokładnie odwzorowuje podróże, które już się zakończyły. Podróże, które się jeszcze trwają, nie są przedstawiane w formie dokładnego odwzorowywania dróg;
  • Przedstawiona trasa może różnić się od faktycznie przebytej trasy (np. jeśli pojazd wykonywał manewry niezgodne z przepisami ruchu drogowego lub poruszał się po drogach nieujętych na mapach);
  • Funkcja działa prawidłowo wyłącznie dla sieci dróg samochodowych i nie będzie działała poprawnie np. dla tras kolejowych, ścieżek rowerowych, ścieżek dla pieszych, itp;
  • Przy określaniu dokładnej trasy używane są mechanizmy stosujące przybliżenia oraz najbardziej prawdopodobne zachowania pojazdu, oznacza to, że punkty początkowe, końcowe oraz pośrednie dokładnie określonej trasy mogą różnić się od rzeczywistych;
  • Dokładność działania usługi zależy od konfiguracji częstotliwości pobierania pozycji przez lokalizator. Im częściej pozycja jest pobierana tym jakość dokładnie odwzorowanych tras będzie większa.

 

Szczegóły podróży - animacja

 

Usługa dostępna jest bezpłatnie po uruchomieniu funkcji częstej pozycji na żywo. Można również skonfigurować lokalizator tak aby często pobierał pozycję - im częściej będzie zbierana pozycja tym lepiej będzie odwzorowana trasa.

Aby wyświetlić przejazd z dokładnym odwzorowaniem tras nalezy wcisnąć przycisk "różdżki":

 

Dokładna trasa przejazdu

 

 

Dokładne odwzorowanie pokonanej trasy widoczne jest także na widgetach, które użytkownik może umieścić na swojej stronie internetowej: 

 

 

https://ikol.pl/lokalizator-gps/pl/system/widgety.html