Odnajdywanie zaginionych samolotów

Nowa "czarna skrzynka" GPS

Katastrofy lotnicze zdarzają się niezwykle rzadko i podróż samolotem nadal uważa się za najbezpieczeniejszy sposób przemiszczania się. Kiedy jednak do takiego wypadku dojdzie, jest to wiadomość na skalę światową i na taką też skalę komentowana. Pomimo nowoczesnych technologii nadal zdarzają się sytuacje, gdy pomimo zakrojonych na bardzo szeroką skalę poszukiwań, statki powietrzne nigdy nie zostają odnalezione. Szczególnie głośne jest zaginięcie samolotu MH370 Malezyjskich Linii Lotniczych. Właśnie minął rok od jego zaginięcia.

GPS na pomoc

Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo lotów - i nie dotyczy to tylko poszukiwania wraków po wypadku, ale przede wszystkim zapobieganiu im - opracowano nowy rodzaj GPS dla samolotów. Należy on do tzw. ELT (ang. Emergency Locator Transmitter), czyli Przekaźników Lokalizacji Awaryjnej. Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań skuteczność nowych ELT, a więc pozycjonowania GPS samolotów wzrasta dwukrotnie.

System zapasowy

Skuteczność ta wzrasta dzięki wykorzystaniu okablowania e-NAV NMEA. Dotychczasowe systemy lokalizacji GPS w samolotach polegały na zewnętrznej antenie, która mogła ulec awarii. Nowa klasa - Integra ELT, posiada niezależną antenę GPS i nadajnik radiowy. Przy normalnym działaniu, gdy nie ma żadnej awarii, system dzięki okablowaniu korzysta z anteny zewnętrznej. W chwili, gdy antena z jakiegokolwiek powodu przestaje funkcjonować poprawnie, system zaczyna wykorzystywać antenę wewnętrzną. 

GPS ratuje dziesiątki tysięcy ludzi

To właśnie ta redundancja znacznie zwiększa niezadowność lokalizowania i monitoringu GPS. W momencie awarii wysłany jest sygnał do odpowiednich służb typu SAR (ang. Search and Rescue) - Poszukiwanie i ratunek. Ocenia się, że od 1982 roku, gdy zaczęto używać systemów tego typu, udało się uratować już ponad 36 000 ludzi. 

 

NOWOŚĆ! Wprowadziliśmy nową funkcjonalność dotyczącą modułów ikol SPOT, ikol GO, ikol CAN: mierzenie wysokości n.p.m. Dzięki tej funkcji można na bieżąco kontrolować, na jakiej wysokości znajdował się lokalizator. Podczas lotu samolotem, balonem, paralotnią można sprawdzać, na jakich wysokościach się znajdowaliśmy.