Oszacowanie kosztów paliwa - z monitoringiem GPS to proste

Wskaźnik paliwa

Zastanawiasz się czasem, jakie są koszty paliwa spalonego podczas jazdy na stałym odcinku, np. z domu do pracy? Jeśli tak, to teraz możesz to bardzo łatwo sprawdzić. Każdy użytkownik lokalizatora ikol GO, MOTO, OBD lub CAN, w raporcie z naniesioną podróżą, może sprawdzić szacowany koszt spalonego paliwa na danym odcinku. 

 

W systemie ikol została wprowadzona kolejna zmiana - szacowanie kosztu zużytego paliwa podczas każdej z podróży. Oznacza to, że bardzo łatwo sprawdzić, jaki jest szacowany koszt paliwa na danym odcinku - np. na trasie z domu do pracy. 
Algorytmy, które obliczają koszt podróży, biorą pod uwagę ilość zużytego paliwa, rodzaj oraz średnią cenę paliwa w Polsce w momencie danej podróży. Obliczenie kosztu paliwa jest bardziej dokładne, jeśli samochód wypozsażony jest lokalizator ikol CAN, który może odczytać rzeczywistą ilość zużytego paliwa podczas podróży. W przypadku pojazdów z innym lokalizatorem, konieczne jest zdefiniowanie średniego spalania paliwa (w l./100km) w panelu konfiguracyjnym lokalizatora.
 

Oszacowany koszt podróży w raporcie
 

Dodatkowo informacje o szacowanym koszcie podróży są dostępne w raportach:

  • Podróże i zużycie paliwa,
  • Raport zbiorczy przejazdów.

 

To bardzo przydatna funkcja, gdy chcemy:

  • oszacować koszt paliwa na odcinku, po którym się stale poruszamy, np. z domu do pracy,
  • sprawdzić, ile kosztowało nas paliwo podczas dłuższej podróży - można zaplanować bardziej optymalną trasę w drodze powrotnej,
  • zaplanować wydatki na paliwo w danym miesiącu - wiemy ile możemy przeznaczyć, jeżdżąc codziennie tą samą trasą.

 

Nowa funkcja jest dostępna dla wszystkich lokalizatorów przezaczonych do pojazdów, czyli ikol Go, ikol CAN, ikol OBD oraz ikol Moto.

 

 

Kategoria: