Bezpieczeństwo

Alerty to powiadomienia, które informują Cię o ważnym zdarzeniu w czasie rzeczywistym, zaraz po jego wykryciu. Ty ustalasz, o jakich zdarzeniach masz być natychmiast informowany. Nie musisz nic sprawdzać na stronie aplikacji ikol Online. Odpowiednia informacja dotrze do Ciebie za pośrednictwem e-maila lub poprzez aplikację ikol Tracker, SMSa. Sposób, w jaki dowiesz się o zdarzeniu ,wybierasz sam na stronie aplikacji ikol Online.

Alert ruchu

Kiedy korzystasz  z opcji konfiguracyjnych dostępnych w aplikacji ikol, możesz ustawić system tak, aby informował wybraną grupę odbiorców o ruchu lokalizatora. System może generować alert zarówno w postaci wiadomości email jak i SMS lub poprzez aplikację ikol Tracker do jednej lub większej ilości osób. Wiadomość może zawierać link do mapy.

Co to oznacza dla Ciebie?

 • Jeśli używasz ikol do zabezpieczenia sprzętu/towarów/maszyn, system natychmiast wyśle do Ciebie SMSa, gdy wartościowy sprzęt rozpocznie przemieszczanie się.
 • Jeśli wyjeżdżasz na wakacje, skonfiguruj system tak, aby wysłał Ci wiadomość SMS za każdym razem, gdy osoba lub pojazd rozpocznie ruch, niezależnie od godziny i dnia tygodnia.
 • Jeśli osoba, która posiada lokalizator nie powinna się poruszać w konkretnym czasie (np. w nocy), szybko otrzymasz odpowiednią wiadomość by podjąć odpowiednie działania.
Zobacz screeny:
Alerty przekroczenia prędkości

Korzystając z narzędzi dostępnych w aplikacji ikol możesz skonfigurować system tak, aby informował wybraną grupę odbiorców o przekroczeniu przez lokalizator zadanej prędkości (zazwyczaj podczas podróży jakimś środkiem lokomocji). System może generować alert zarówno w postaci wiadomości email jak i SMS lub poprzez aplikację ikol Tracker, do jednej lub wielu osób.

Co to oznacza dla Ciebie?

 • Sprawdzasz, czy osoby lokalizowane poruszają się środkiem lokomocji
 • Kontrolujesz prędkość, z jaką przemieszczają się osoby pod Twoją opieką
Zobacz screeny:
Alerty obszaru

Korzystając z opcji konfiguracyjnych dostępnych w aplikacji ikol, możesz ustawić system tak, aby informował wybraną grupę odbiorców o przekroczeniu przez lokalizowaną osobę ustalonej przez Ciebie wcześniej granicy obszaru. Możesz wybrać czy alert będzie generowany przy wejściu w ten obszar czy przy wyjściu z niego, czy w obu przypadkach. System może generować alert zarówno w postaci wiadomości email jak i SMS lub poprzez aplikację ikol Tracker,  do jednej lub większej ilości osób.

Cechy:

 • Samodzielna konfiguracja obszarów o kształcie okręgu
 • Możliwość określenia pięciu różnych obszarów, które możesz dowolnie nazwać

Co to oznacza dla Ciebie?

 • Jeżeli opiekujesz się osobą starszą, z zaburzeniami pamięci, która może mieć problemy z poruszaniem się w miejscach publicznych, możesz wyznaczyć obszar bezpieczeństwa. Jeżeli osoba ta opuści ten teren, wyznaczone przez Ciebie osoby zostaną o tym natychmiast powiadomione.
 • Jeżeli chcesz dbać o bezpieczeństwo dziecka ustaw obszar bezpieczeństwa w jego szkole, przedszkolu lub miejscu wypoczynku. Jeżeli dziecko oddali się za bardzo od wyznaczonego miejsca zostaniesz o tym natychmiast powiadomiony. 
 • Poznajesz dokładne miejsce i czas przekroczenia strefy bezpieczeństwa. 
 • Możesz ustawić obszar niepożądany: gdy nie chcesz, by monitorowana osoba udawała się jakieś miejsce dowiesz się natychmiast, gdy znajdzie się w jego pobliżu. 
Zobacz screeny:
Alerty dowolnego obszaru

Alerty dowolnego obszaru pozwalają na stworzenie bardzo precyzyjnych obszarów, np. kraju, województwa, powiatu, gminy, dzielnicy. Obszary te można stworzyć automatycznie- np. wystarczy wpisać "Warszawa", a system sam wyznaczy granice miasta. Można również tworzyć własne obszary o dowolnych kształtach. Korzystając z opcji konfiguracyjnych dostępnych w aplikacji ikol, możesz ustawić system tak, aby informował wybraną grupę odbiorców o przekroczeniu przez lokalizowaną osobę ustalonej przez Ciebie wcześniej granicy obszaru. Możesz wybrać czy alert będzie generowany przy wejściu w ten obszar czy przy wyjściu z niego, czy w obu przypadkach. System może generować alert zarówno w postaci wiadomości email , SMS lub aplikację ikol Tracker,  do jednej lub większej ilości osób.

Cechy:

 • Samodzielna konfiguracja obszarów o dowolnym kształcie
 • Automatyczne oznaczanie obszaru po nazwie

Co to oznacza dla Ciebie?

 • Jeżeli opiekujesz się osobą starszą, z zaburzeniami pamięci, która może mieć problemy z poruszaniem się w miejscach publicznych, możesz wyznaczyć obszar bezpieczeństwa. Jeżeli osoba ta opuści ten teren, wyznaczone przez Ciebie osoby zostaną o tym natychmiast powiadomione.
 • Jeżeli chcesz dbać o bezpieczeństwo dziecka ustaw obszar bezpieczeństwa w jego szkole, przedszkolu lub miejscu wypoczynku. Jeżeli dziecko oddali się za bardzo od wyznaczonego miejsca zostaniesz o tym natychmiast powiadomiony. 
 • Poznajesz dokładne miejsce i czas przekroczenia strefy bezpieczeństwa. 
 • Możesz ustawić obszar niepożądany: gdy nie chcesz, by monitorowana osoba udawała się jakieś miejsce dowiesz się natychmiast, gdy znajdzie się w jego pobliżu. 
Zobacz screeny:
Alerty SOS przyciskiem

Alert SOS to funkcja przystosowana specjalnie dla osób, które nie najlepiej obsługują urządzenia elektroniczne, w szczególności małych dzieci i osób starszych. Lokalizatory ikol dla osób (np. ikol Spot) posiadają duży, prosty guzik w centralnym miejscu. Po kliknięciu poczujesz wibrację, która informuje o wysłaniu powiadomienia do wybranych przez Ciebie wcześniej odbiorców emaili, SMSów lub poprzez aplikację ikol Tracker. 

Bardzo podobnie wygląda sytuacja, gdy korzystasz z aplikacji ikol X. Aplikacja posiada specjalny, dostępny z menu głównego przycisk, po naciśnięciu którego wybrani odbiorcy dostaną natychmiastowe powiadomienie 

Cechy: 

 • Najprostsza możliwa obsługa, przystosowana dla dzieci i osób starszych
 • Momentalne powiadomienie o nietypowej sytuacji

Co to oznacza dla Ciebie?

 • Jeżeli masz w rodzinie małe dziecko- wystarczy włożyć do jego plecaka ikol Spot i nauczyć, że w przypadku nietypowej sytuacji musi tylko nacisnąć przycisk.
 • Jeżeli masz w rodzinie osoby starsze, które nie najlepiej obsługują urządzenia elektroniczne, wystarczy że pokażesz im który przycisk wcisnąć. Nie trzeba czekać, wystarczy wciśnięcie guzika.
Zobacz screeny:
Alert zagłuszania

Dość powszechne na rynku są zagłuszarki GPS- częstotliwość jest powszechnie znana i nietrudno jest sygnał ten zniekształcić. W tym celu ikol przygotował specjalną funkcję, która wykrywa zagłuszanie sygnału. Gdy tylko ktoś rozpocznie jego zagłuszanie dowiesz się o tym przez sms,  email lub poprzez aplikację ikol Tracker. 

Co dzięki temu zyskuję?

 • Jeżeli trzymasz lokalizator w samochodzie, natychmiast wiesz, gdy ktoś zaczyna oszukiwać przy użytkowaniu pojazdu- zagłuszarki są częściej niż myślisz wykorzystywane przez pracowników.
 • Jedną z pierwszych czynności, jakie wykonuje złodziej przy kradzieży pojazdu, to uruchomienie zagłuszarki. Wykorzystaj to przeciwko niemu- gdy tylko rozpocznie zagłuszanie, ty dostaniesz powiadomienie.
Zobacz screeny:
Alert długiej podróży

Alert długiej podróży to zabezpieczenie przede wszystkim przed zbyt długimi podróżami, które mogłyby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo kierowcy. Można dowolnie wybrać po jakim czasie system ikol uzna podróż za zbyt długą. Powiadomienie po np. 8 godzinach podróży bez przerwy będzie oznaczało, że kierowca jest już zmęczony i zgodnie z prawem powinien zrobić postój.

Co to oznacza dla Ciebie?

 • Bezpieczeństwo kierowców
 • Kontrolę pracy kierowców

 

Zobacz screeny:
Alert długiego postoju

Alert długiego postoju to narzędzie, które umożliwia realną kontrolę wykorzystania lokalizatora. Klient sam ustala, po jakim czasie bezruchu otrzyma alert. Przykładowo, zbyt długi (72 godziny) postój w jednym miejscu oznacza, że pracownik nie wyszedł lub nie wyjechał do pracy. Z kolei pracownik ochrony, który powinien robić obchód co kilka godzin, może mieć ustawiony alert na 2 godziny. Zastosowań dla alertu długiego postoju jest bardzo wiele. 

Co to oznaczana dla Ciebie?

 • Bieżące sprawdzenie wykorzystania lokalizatora
 • Zdalną kontrolę pracowników
 • Przypomnienia o nieużywanym sprzęcie
Zobacz screeny:
,