Home -  Usługi -  Usługi dodatkowe cennik

Usługi dodatkowe cennik

Historia podróży pojazdu

Pozwala na przeglądanie historii przejazdów i miejsc postojów do 3 miesięcy wstecz.

Cena

4,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

PRZEDŁUŻONA HISTORIA

Przedłużenie historii do 12 miesięcy wstecz.

Cena

2,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

DEKODOWANIE ADRESÓW

Zamiast punktów na mapie i współrzędnych geograficznych postojów poznaj ich adresy

Cena

2,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

PAKIET IKOL CAN

Pakiet IKOL CAN pozwala korzystać z następujących funkcji: CAN PODSTAWOWY, CAN ALARM OTWARTYCH DRZWI,RAPORT ZDARZEŃ CAN, CAN RAPORT Z PODRÓŻY I ZUŻYCIA PALIWA, CAN RAPORT SPALANIA, CAN RAPORT POZIOMU PALIWA

Cena

20,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

CAN PODSTAWOWY

Podstawowa funkcja IKOL CAN działa trochę jak zdalna deska rozdzielcza - informuje min. in. o: poziomie paliwa, włączonych światłach, temperaturze silnika i innych.

CAN ALARM OTWARTYCH DRZWI

Dzięki podłączeniu lokalizator GPS do szyny CAN w pojeździe można uruchomić alert sygnału alarmowego, który będzie informował o otwartych drzwiach w pojeździe - niezależnie od stanu zapłonu.

CAN RAPORT Z PODRÓŻY I ZUŻYCIA PALIWA

Raport z podróży rozszerzony o dokładne dane dotyczące zużycia paliwa podczas każdego przejazdu.

CAN RAPORT SPALANIA

Raport spalania pozwala na okresową analizę spalania danego pojazdu. Pozwala to wychwycić nieprawidłowości i znacznie obniżyć koszty.

CAN RAPORT POZIOMU PALIWA

Lokalizator IKOL na bieżąco przesyła informacje o poziomie paliwa w pojeździe, które zna dzięki szynie CAN. Na tej podstawie tworzone są precyzyjne raporty o poziomie paliwa w wybranych okresach.

RAPORT ZDARZEŃ CAN

Raport zdarzeń CAN to graficzny raport, który na osi czasu prezentuje zarejestrowane przez komputer pokładowy zdarzenia w pojeździe, takie jak uruchomienie silnika, niski poziom paliwa, włączenie świateł, niezapięcie pasów i wiele innych.

RAPORT Z TACHOGRAFU

Czytelny graficzny raport z tachografu, zawierający wszystkie niezbędne dane, między innymi czas jazdy, pracy i odpoczynku kierowcy

Cena

2,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

RAPORT NACISKU NA OSIE

Dzięki wykrywaniu przez pojazd masy na osiach możliwe jest tworzenie raportu z obciążenia pojazdu w czasie

Cena

2,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

RAPORT WYSOKICH OBROTÓW SILNIKA

Raport ten prezentuje prędkość obrotową silnika w konkretnym pojeździe wyposażonym w lokalizator IKOL podpięty do szyny CAN

Cena

2,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

ALERT WYSOKICH OBROTÓW SILNIKA

Alert informuje grupę odbiorców o przekroczeniu wybranej wartości obrotów silnika

Cena

2,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

POZYCJA NA PODSTAWIE SYGNAŁU GSM

Funkcja ta umożliwia określanie pozycji lokalizatora na podstawie sygnału GSM (w przypadku braku sygnału GPS)

Cena

4,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

ALERT DŁUGIEGO POSTOJU

Dostaniesz powiadomienie na email, SMS lub aplikację IKOL Tracker za każdym razem, gdy jakiś lokalizator zbyt długo trwa w bezruchu. Sam wybierasz po jakim czasie braku aktywności dostaniesz alert.

Cena

4,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

ALERT DŁUGIEJ PODRÓŻY

Alert informujący o zbyt długiej podróży bez żadnej przerwy. Sam wybierasz, po jakim czasie podróży dostaniesz powiadomienie.

Cena

4,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

ALERT ZAGŁUSZANIA

Gdy tylko ktoś próbuje zagłuszyć lokalizator IKOL, zostajesz o tym natychmiast powiadomiony.

Cena

4,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

ODŁĄCZANIE ROZRUSZNIKA

Odetnij możliwość uruchomienia rozrusznika. Nie przerywa to pracy silnika, gdy już został uruchomiony. Uniemożliwia natomiast jego uruchomienie. Wszystko za jednym kliknięciem. Kolejne kliknięcie na nowo pozwoli normalnie uruchamiać rozrusznik.

Cena

5,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

OCHRONA CENTRUM OPERACYJNEGO 24H/DOBĘ

Możliwość objęcia pojazdu nadzorem Centrum Operacyjnego i pomoc w odzyskaniu pojazdu w przypadku kradzieży.

Cena

19,50

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

ALERT DOWOLNEGO OBSZARU

Pozwala na ustawienie obszarów na mapie o bardzo precyzyjnych kształtach np. dokładne granice kraju, województwa, a nawet gminy czy dzielnicy. Dostaniesz powiadomienie o wjeździe na teren obszaru lub wyjeździe z niego.

Cena

6,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

PAKIET ALERTÓW

Potrzebujesz wszystkich powyższych? Oszczędzaj, wykupując pełny pakiet wymienionych wyżej alertów.

Cena

9,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

ALERT PRZEKROCZENIA PRĘDKOŚCI

Powiadomienie o przekroczeniu ustalonej wcześniej prędkości przez dany pojazd.

Cena

4,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

ALERT OBSZARU

Pozwala na ustawienie obszarów w kształcie okręgu na mapie (20 obszarów dla IKOL Go). Dostaniesz powiadomienie o wjeździe lub wyjeździe z takich obszarów.

Cena

4,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

ALERT RUCHU POJAZDU

Powiadomienie o ruchu pojazdu

Cena

4,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

ALERT SYGNAŁU ALARMOWEGO

Alert sygnału alarmowego pozwala na integrację modułu IKOL z dodatkowymi czujnikami takimi jak alarm samochodowy, kontaktron lub przycisk alarmowy (tzw. "panic button")

Cena

4,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

ALERT BRAKU PRAWIDŁOWEJ POZYCJI GPS

W przypadku, gdy przez określony czas lokalizator nie wyśle prawidłowej pozycji GPS, Klient otrzyma powiadomienie przez SMS, email lub aplikację IKOL Tracker.

Cena

4,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

ALERT NISKIEGO NAPIĘCIA GŁÓWNEGO ZASILANIA

Usługa umożliwia informowanie grupy odbiorców o wykryciu spadku napięcia głównego zasilania lokalizatora.

Cena

4,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

SYGNALIZACJA PRZEKROCZENIA PRĘDKOŚCI DLA KIEROWCY

Powiadomienie dźwiękowe o przekroczeniu zdefiniowanego progu prędkości

Cena

5,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

ALERT ODHOLOWANIA

Funkcja umożliwia informowanie grupy odbiorców o odholowaniu pojazdu

Cena

4,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

ALERT ODŁĄCZENIA GŁÓWNEGO ZASILANIA

Funkcja umożliwia informowanie grupy odbiorców o odłączeniu głównego zasilania od lokalizatora

Cena

4,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

Alert SOS przyciskiem

Wystarczy jedno przyciśnięcie guzika, by wybrani przez Ciebie odbiorcy natychmiast dowiedzieli się o nietypowej sytuacji i miejscu Twojego pobytu.

Cena

4,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

PAKIET RAPORTÓW

Pakiet zawiera raporty: - Raport podróży - Raport przejazdów w okresie - Raport prędkości - Raport przejazdów dziennych

Cena

5,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

RAPORT PODRÓŻY

Raport zawierający informacje o podróżach w wybranym okresie

Cena

2,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

RAPORT PRZEJAZDÓW

Raport zawierający informacje o przejechanym dystansie oraz czasach podróży i postojów

Cena

2,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

RAPORT PRĘDKOŚCI

Raport, zawierający wykres, informujący o prędkościach, przekroczeniach prędkości w danym okresie

Cena

2,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

RAPORT DZIENNY

Udostępnia ci statystyczne informacje z każdego dnia w wybranym okresie.

Cena

2,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

WYBÓR MAP

Funkcja ta umożliwia wyświetlanie różnych widoków mapy oprócz podstawowej, np. m.in.: infrastrukturalną, pogodową, czarno-białą, a nawet rowerową czy kolejową.

Cena

4,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

ZAAWANSOWANE SYNAPSY

Nielimitowane dodawanie synaps do lokalizatora, które stają się jego statusem. Możesz je grupować, filtrować i tworzyć raporty statusu synaps, na osi czasu.

Cena

5,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

IMMOBILIZER

Usługa umożliwia korzystanie z pojazdu tylko wybranym wcześniej kierowcom. Po poprawnej weryfikacji karty identyfikacyjnej kierowcy możliwe jest odpalenie silnika.

Cena

5,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

EKSPLOATACJA POJAZDU (+ ALERTY)

Funkcja umożliwia definiowanie terminów przeglądów technicznych pojazdów i ich przebiegów oraz włączanie alertów zbliżających się terminów lub przebiegów.

Cena

4,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

ELEKTRONICZNA EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDÓW

Funkcja Elektronicznej Ewidencji Przebiegu Pojazdów jest niezbędnym narzędziem dla firm, pozwalającym na odliczanie 100% VAT od wszystkich kosztów związanych z pojazdem.

Cena

18,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

IDENTYFIKACJA KIEROWCY + RAPORT PODRÓŻY KIEROWCÓW

Usługa umożliwia przypisanie kierowcy do konkretnego pojazdu w systemie IKOL oraz generowanie raportów uwzględniających dane kierowców.

Cena

8,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

API – PODŁĄCZENIE IKOLA POD SYSTEM KLIENTA

Podłącz IKOL system bezpośrednio do Twojego systemu i zbieraj niezbędne informacje o pozycji, przejazdach, tankowaniu, przekroczeniu prędkości. Integracja systemów jest szybka i prosta.

Cena

10,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

GEOGRAFICZNA BAZA DANYCH PUNKTÓW I KLIENTÓW

Umożliwia dodawanie dowolnej liczby punktów i klientów na mapie wraz z ich dokładną specyfikacją

Cena

10,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI PALIWA

Informacje w aplikacji IKOL GPS Online na temat zakupów paliwa pobierane od stacji benzynowych.

Cena

8,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

RAPORT ZDARZEŃ LOKALIZATORA

Raport zdarzeń w prostej formie prezentuje co działo się z lokalizatorem. Informacje dotyczą takich zdarzeń, jak uruchomienie, wyłączenie lokalizatora, holowanie, długa podróż/długi postój i wiele i innych.

Cena

2,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

RAPORT NAPIĘCIA GŁÓWNEGO ZASILANIA

Czytelny graficzny raport pokazujący stan napięcia głównego zasilania w wybranym okresie.

Cena

2,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

RAPORT WYSOKOŚCI N.P.M.

Funkcja ta pozwala na wyświetlanie raportu wysokości n.p.m. lokalizatora.

Cena

2,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

RAPORTY Z PRZEJAZDÓW I PODRÓŻY PRYWATNYCH/SŁUŻBOWYCH

Czytelny podział na dwa różne tryby użytkowania pojazdu: prywatne i służbowe.

Cena

5,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

RAPORTY AUTOMATYCZNE NA EMAIL

Dostawaj cyklicznie raporty bez konieczności wchodzenia na stronę Aplikacji IKOL Online.

Cena

8,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

RAPORT ZBIORCZY PRZEJAZDÓW

Raport zbiorczy przejazdów to wyjątkowy, kompleksowy raport. Prosty w odczycie, zawiera komplet informacji na temat lokalizatora i może być wykorzystywany do zaawansowanych analiz w firmie.

Cena

3,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

PAKIET ANALIZY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA POJAZDU

Pakiet ten pozwala korzystać ze wszystkich funkcji analizy prawidłowego użytkowania pojazdu

Cena

6,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

ALERT NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA POJAZDU

Lokalizator IKOL wykrywa błędy użytkowania pojazdu i powiadamiania o każdym niepożądanym zdarzeniu wybrane osoby.

RAPORT RANKING UŻYTKOWANIA POJAZDU

Raport ten pozwala na porównywanie sposobu użytkowania pojazdów przez wszystkich kierowców w firmie.

RAPORT NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA POJAZDU

Raport przedstawia procentowo udział błędów, jakie popełnia użytkownik podczas jazdy pojazdem.

ZASIĘG POLSKA

Pozycja na żywo w granicach Rzeczypospolitej Polskiej

Cena

0,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

ZASIĘG UE

Pozycja na żywo w granicach Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii

Cena

30,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

Historia podróży telefonu

Pozwala na przeglądanie historii podróży telefonu do 3 miesięcy wstecz

Cena

8,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

Częsta pozycja

Możesz zmienić częstotliwość pobierania aktualnej pozycji Twojego telefonu.

Cena

4,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

WIDGETY

Zestaw widgetów do umieszczania na stronie internetowej. Dzięki niemu możesz udostępniać pozycję i historię przejazdów lokalizatorów swoim Klientom i znajomym.

Cena

10,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

SMS ALERTU

Dodatkowa, płatna usługa wysyłania alertów SMS-em.

Cena

0,20

netto/jednorazowo

Czytaj więcej

KURIER

Dostawa kurierem prosto pod wskazany adres

Cena

15,00

netto/jednorazowo

Czytaj więcej

FAKTURA PRZESYŁANA POCZTĄ

Wybierz tę dodatkową usługę, jeżeli oprócz faktury w formie e-mail, chcesz ją dostawać również pocztą

Cena

5,00

netto/miesięcznie

Czytaj więcej

Zainteresowała Cię oferta?

Testuj za darmo!

Załóż konto