Home -  Usługi -  Usługi dodatkowe -  Bezpieczeństwo -  ALERT BRAKU PRAWIDŁOWEJ POZYCJI GPS

ALERT BRAKU PRAWIDŁOWEJ POZYCJI GPS

W przypadku, gdy przez określony czas lokalizator nie wyśle prawidłowej pozycji GPS, Klient otrzyma powiadomienie przez SMS, email lub aplikację IKOL Tracker.

Usługa ta może wysyłać alerty, jeśli przez określony przez Ciebie czas (min. 45 min), lokalizator nie wyśle prawidłowej pozycji GPS.

Brak prawidłowej pozycji GPS może być spowodowany:

 • Zagłuszaniem GPS;
 • Zagłuszaniem GSM
 • Przebywaniem pojazdu w miejscu bez dostępu sygnału GPS (np. garaże podziemne);
 • Przebywaniem pojazdu w miejscu bez pokrycia sygnałem operatora GSM (garaże podziemne, lasy itp.);
 • Wyjazdem pojazdu poza obszar objęty usługą (np. za granicę Polski w przypadku, gdy Klient nie ma wykupionej usługi „Pozycja na żywo UE”);
 • Odłączeniem lokalizatora od głównego zasilania i rozładowaniem baterii zapasowej.

Dodatkowo Klient może być informowany o uzyskaniu prawidłowej pozycji GPS po uprzednim jej utraceniu (Klient może otrzymać SMS informujący o braku sygnału SMS, a następnie drugi SMS o uzyskaniu prawidłowej pozycji GPS).

Alert braku prawidłowej pozycji, a alert zagłuszania:

 • Alert braku prawidłowej pozycji GPS jest bardziej obszerny, będzie wygenerowany w każdym przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu nie ma prawidłowej pozycji (alert ten nie określa przyczyny zakłócenia).
 • Alert zagłuszania jest przydatny w sytuacji, gdy Klient chce mieć informację dotyczącą próby zagłuszenia lokalizatora. Należy jednak pamiętać, ze zostanie on wysłany dopiero po ustaniu zagłuszania (alert braku pozycji GPS jest wysłany już w trakcie zagłuszania – nie ma jednak pewności, czy jest to rzeczywiście zagłuszanie, czy też po prostu brak sygnału GPS).

Co to oznacza dla Ciebie?

 • Masz pewność, że Twój pojazd posiada prawidłową pozycję GPS.
 • W przypadku utraty sygnału GPS jesteś w stanie szybko zareagować.
 • Alert informuje zarówno o utracie sygnału wynikającej z działań ludzkich (zagłuszanie), jak i o przypadkowym braku sygnału GPS wynikającym z lokalizacji, architektury itd.
Zastosowanie
samochody osobowe
busy
ciężarówki
traktory
maszyny budowlane
łodzie

Zainteresowała Cię oferta?

Testuj za darmo!

Załóż konto